I media

Medverkan i tidningar

Jag medverkade som författarcoach under två års tid i nästan varje nummer av den populära tidskriften Skriva:

 

 

Medverkan i radio

Radiointervju om att spökskriva  i P4 Uppland, maj 2012.

Bokcoaching i P4 Göteborg, juni 2011 del 1
Bokcoaching i P4 Göteborg, juni 2011 del 2

Radiointervju i P4, Göteborg oktober 2008

 

 

Medverkan i webbradio

Webbradiontervju med Hans Carstensen på bokmässan i Göteborg 2009

Intervju med Simona Ahrnstedt 2010 med Inga-Lina Lindqvist på Kafé Ritorno i Stockholm