Lektörsutlåtande à la Storydoktor

Detta är en lektörstjänst med inriktning på intrig- och karaktärsutveckling!
Anledningen till att jag kallar den ”à la Storydoktor” är att Ingrid Elfberg och jag erbjuder samma tjänst på Storydoktors.

Förlagen har  börjat ropa på manus med starka intriger och engagerande, djuplodande karaktärer att följa och leva sig in i. S k finlitterära författare börjar skriva spänningsromaner, rysare och deckare under pseudonym.
Romancegenren har med besked börjat sitt intåg i Sverige, nu när Harper Collins etablerat sig i Norden och publicerar svenska författare till sina Harlequinserier bl a.
Och romanceförfattaren Simona Ahrnstedt gör som första svenska romanceförfattaren succé på den enormt stora romancemarknaden i USA (större än deckarmarknaden).

Teveserier från bl a HBO och Neflix sägs vara de nya romanerna. Och det är inte konstigt med tanke på hur väl utvecklade intrigerna är och utmejslade karaktärerna är. Både spännande och engagerande.

I den här tjänsten hjälper jag dig att skapa en starkare, mer engagerande handling och tydligare karaktärer.

Jag erbjuder två varianter på denna lektörsläsning. En allomfattande, som kostar lite mer, och en där jag enbart tittar på intrigen, karaktärerna och miljöerna.

 

Variant A, Allomfattande lektörsläsning à la storydoktor

 

Här tittar jag på allt som en sedvanlig lektör tittar på: berättarröst, berättarperspektiv, stil, inramning, val av tempus, dialog, gestaltning, miljöskildringar, språkbehandling et c. Dessutom synar jag din historia, dramaturgin, karaktärerna, framåtrörelsen och vad du vill säga med din historia. 

Jag kollar om intrigen är för svag eller om den spretar. Behöver något tas bort eller läggas till? Har berättelsen för många bihistorier? Hur är det med bipersonerna, är det för många namn? Har bihistorien blivit starkare än huvudspåret – du kanske ska utveckla den istället? Vad är huvuplot och var är underplot? Kan de byta plats? Hur se orkestreringen bland karaktärerna ut, är de motsatser till  arandra? Finns dubletter? Kan två karaktärer slås i hop till en? Hur många miljöer finns med i berättelsen? Är de lika varandra eller olika? Kan man använda ytterligare en miljö? Är intrigen tillräckligt stark, tillräckligt spännande? Är huvudkaraktären drivande nog? Finns det en antagonist över huvudtaget? Har huvudkaraktären ett klart mål? Hur ser hindren ut på vägen mot målet, är de för få eller för många?  Är hindren tillräckligt starka? Är det balans i kompositionen? Hur konsekvent beter sig karaktärerna?  Finns här en ”jumping conflict” eller leder A naturligt till B? Har manuset onödiga kopior (oftast omedvetna) när det gäller karaktärer, miljöer och situationer?
Jag kartlägger karaktärsensembeln och handlingen, ger konstruktiva råd och tipsar om vidareläsning.

Ditt manus ska vara skrivet med dubbelt radavstånd, med typsnittet Times New Roman, punktstorlek 12.
Jag vill ha ditt manus både i pappersform, postat till mig, och som worddokument.
Inbetalning sker i samband med manuslämning.

Lektörsutlåtandet är på 7-12 sidor och där går jag utförligt igenom styrkor och svagheter i ditt manus, utkast eller idéupplägg.
I lektörstjänsten ingår också ett 30 minuter långt coachande samtal där du kan ställa frågor om utlåtandet men även om ditt manus. Här finns ofta utrymme för gemensam brainstorming för att hitta nya lösningar.
Utlåtandet tar upp till 3 veckor från inlämningsdagen.
Vid frågor, mejla eller ring mig: info@multimanus.se  0704/818480

Pris: 12 000 kr + moms
Om manuset överskriver 300 sidor tillkommer en avgift på 15 kr/sida + moms.

 

Variant B, intrigfokuserad lektörsläsning à la storydoktor

 

Här kan du låta mig titta på ditt manus redan efter allra första utkastet, alltså innan du har börjat redigera. Jag synar handlingen och inte på berättartonen eller språket.

När jag går igenom ditt manus enligt variant B är jag uppmärksam på följande:

  • Intrigen – håller den? Är den för svag? Spretar den?
  • Vad bör läggas till? Vad som kan rensas bort?
  • Har berättelsen för många bihistorier? Eller för många bipersoner? Är det för många namn? Är bihistorien starkare än huvudspåret, kanske du ska utveckla den istället?
  • Hur ser orkestreringen bland karaktärerna ut? Är de motsatser till varandra? Finns där t o m ”dubletter”? Kan två slås ihop till en?
  • Hur många miljöer används? Är de lika varandra eller olika? Kan man använda ytterligare en miljö ? Passar en diametralt motsatt miljö in också?
  • Hur ser intrigen ut: är den tillräckligt intressant, tillräckligt spännande? Är huvudkaraktären drivande nog? Är antagonisten tillräckligt stark? Finns det någon antagonist över huvudtaget?
  • Finns det ett klart mål hos huvudpersonen? Hur ser hindren ut på väg mot målet, är de för få eller för många? Tillräckligt starka?
  • Är det balans i kompositionen?
  • Hur konsekvent beter sig karaktärerna? Finns här ”jumping conflict” eller leder A naturligt till B?
  • Har manuset onödiga (ofta omedvetna) kopior när det gäller karaktärer, miljöer och situationer.

Jag kartlägger helt enkelt din karaktärsensembel och handlingen, ger konstruktiva råd och tipsar om vidareläsning.

Jag tittar inte på: gestaltning, språk (utom i dialogen där det gestaltar karaktärerna), stil, stavning, författarröst, berättarperspektiv, grammatik eller språkbehandling.

Efter min feedback vet du hur du kan göra din berättelse starkare, mer engagerande och därmed troligen mer intressant för förlagen.

Ditt manus ska vara skrivet med dubbelt radavstånd, med typsnittet Times New Roman, punktstorlek 12.
Jag vill ha ditt manus både i pappersform, postat till mig, och som worddokument.

Inbetalning sker i samband med manuslämning.
Lektörsutlåtandet är på 4-7 sidor och där går jag utförligt igenom styrkor och svagheter i ditt manus, utkast eller idéupplägg.
Utlåtandet tar upp till 3 veckor från inlämningsdagen.
Vid frågor, mejla eller ring mig: info@multimanus.se  0704/818480
Pris: 7000 kr + moms.
Om manuset överskriver 230 sidor tillkommer en avgift på 11 kr/sida + moms.
Vid frågor, mejla eller ring mig: info@multimanus.se  0704/818480

 

Sagt om tjänsten:

”Jag hade stor nytta av den här tjänsten i arbetet med mitt manus. Det var verkligen givande att en professionell person fokuserade på handlingen och personerna  i berättelsen. Johanna gjorde ett fantastiskt arbete och kom med flera viktiga synpunkter som gjorde att jag insåg att jag behövde ett tydligare framåtdriv i texten. Jag insåg också att jag behövde ha starkare kontraster mellan personerna. Johanna tog sig verkligen tid att sätta sig in i min berättelse. Jag vill varmt rekommendera andra skribenter till att använda tjänsten”. Nathalie